The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To tedesse: tedesse (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=909587)

pajaran 08-29-2013 01:12 PM

To tedesse: tedesse
 
Pozdrav.
Parkom se sirio lep miris hrane.
Ziri ima velike probleme da proba sva jela i odredi koje je najbolje.
Ja sam probao sve specijalitete.
Paja.


Pozdrowienia.
Park rozciąga się piękny zapach jedzenia.
Jury ma wiele problemów, aby spróbować wszystkich potraw i zdecydować, co jest najlepsze.
Próbowałem wszystkich specjalności.
Paja.


All times are GMT. The time now is 04:12 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.