The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Steft: Zwolle (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=93339)

Tue 04-22-2005 02:23 AM

To Steft: Zwolle
 
Hej Stefan,

Ja, dat heb je welles gezegd, geloof ik :-), dat je in Zwolle gewoond hebt, maar bijna elke zichzelf respecterende stad in Nederland heeft toch wel eens als woonplaats voor jou gediend? ;-)
En had Marieke er ook niet gewoond?

Groetjes,
Lars

Steft 04-22-2005 02:28 AM

Re: To Steft: Zwolle
 
Tja en omgedraaid kan een stad zichzelf pas repecteren als *ik* er heb gewoond;)

Marieke heeft er ook gewoond, maar veel langer dan ik. Ik heb er maar een jaar ofzo gewoond en ben daarna naar Kampen verhuisd. Naar Kampen heb ik nog heel lang heimwee gehad toen ik naar Tilburg verhuisde. (Naar Tilburg trouwens nooit.)


All times are GMT. The time now is 10:17 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.