To Lidka: Lidka

  • Pozdrav.
    Stalno prolazim pored dvorista samousluge, ovaj trenutak privukao je moju paznju.
    Paja.