To tehanu_f: Teşekkürler

 • Merhaba F?sun Han?m!
  Do?rusunu s?ylemek gerekirse fazla bir ?ey ?ekemiyorum ?u s?ralar cumartesi g?nleri de ?al??t???m i?in ... Ayr?ca ar?ivimi biraz geni?letmeye ?al???yorum. Geni?lettikten sonra y?kleme yapmay? d???n?yordum; ancak sizin i?in sevdi?im bir taneyi y?kleyece?im bu ak?am... ?lginiz beni ?ok mutlu etti ... ?imdilik g?le g?le...
  Selamlar
  An?l
  ________
  Anal Amateur