The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To inanuc: slm (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=441858)

fmd 06-11-2007 10:58 AM

To inanuc: slm
 
merhabalar deza.
fotoğrafı yolculuk esnasında arabadan çekince anca bu kadar oldu.zaten müthiş bir sağanak yağmur sonrası çekildi, havada kapalı olunca istenen netlik olmadı.
zahemetiniz için teşekkürler..
sağlıcakla kalın
fmd


All times are GMT. The time now is 09:03 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.