The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To mark88: wycieczka (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=875283)

ophelcia 01-25-2012 10:17 PM

To mark88: wycieczka
 
bo ja lubię po Tobie ściągać:)

Tak bylam, probowalismy przjesc do Rewy brzegiem, ale zalewalo nam buty i w połowie zawrócilismy...może innym mniej wodnym razem:) Ale jest tam naprawde fajnie!

mark88 01-26-2012 09:14 AM

:)
 
Chociaż ktoś:)
Fajnie jest tam o każdej porze roku, a innego ciekawego ujęcia nie da się zrobić... standard.
Pozdrawiam


All times are GMT. The time now is 03:25 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.