The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To gezimania: Tesekkurler (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=601319)

hapeloglu 04-04-2008 08:45 PM

To gezimania: Tesekkurler
 
Selnur Hanım
Cok tesekkur ederim. Bence yorumunuzda haklısınız, evin yanındaki serenderlerin cıkıntıları olmasaydı veya onları tam olarak kadraja alabilseymişim daha guzel olurdu.
Tekrar tesekkur ederim.
Selamlar
Koksal


All times are GMT. The time now is 07:08 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.