The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Edyta_B: Witam (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=319774)

Nemeth 11-05-2006 01:28 PM

To Edyta_B: Witam
 
Witam Cie Edyto
Dziekuje za krytyke:)
Co do uwag techniczych-przyjmuje je z pokora ;) Mam nadzieje ze to zdjecie wyrobi we mnie nawyk kazdorazowej kalibracji monitora przed obrobka zdjec.
Pozdrawiam
Maciej


All times are GMT. The time now is 02:54 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.