The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jhm: Hulst (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=928508)

V4S 11-30-2014 05:01 PM

To jhm: Hulst
 
Hallo John,

Bedankt voor uw complimenten, de foto is inderdaad genomen
vanaf de stadswallen, de zon kwam er aan het eind van de middag
nog even door.
Hulst moet het inderdaad hebben van de stadswallen ,de Sint Willibrordusbasiliek en het stadhuis op de markt en de gezellige
café-restaurants, de Waaslanders komen er graag.

Mvg, Hans


All times are GMT. The time now is 02:29 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.