The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To tober: teşekkürler (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=560289)

mustafaturgut 01-11-2008 09:45 AM

To tober: teşekkürler
 
Helikopter değil tek motorlu Maule MX 7'den çektim.
Helikopterde kadraj kontrolu daha kolay, uçak hızlı uçtuğu için kadraj bazen kaçırılabiliyor. Bu fotoğrafta aslında kaçırılmış bir fotoğraf.
Hava çok kötüydü evet. Biz Hezarfen'den çıktığımızda açık ve nefis bir hava vardı, fakat boğaz üstüne geldiğimizde ne yazık ki kapatmıştı.
Çaresiz çektim fotoğrafları...

tober 01-11-2008 09:58 AM

Re: To tober: teşekkürler
 
Olumsuz fizikî koşullara rağmen yine de sıradışı ve aynı zamanda öğretici bir fotoğraf. Tekrar tebrikler.


All times are GMT. The time now is 05:28 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.