The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To daddo: Branko (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=948402)

kordinator 03-13-2017 12:07 PM

To daddo: Branko
 
Zdrvo druže
Sa Brankom se nisam dopisivao par meseci ali ima ga na fejsbuku.
Kaže da je srećan je u svom ateljeu, slike su mu fantastične, čovek zaista ima mnogo talenata, pilot, poeta, slikar, fotograf sve u jednom.
I mene je iznenadilo kad je izbrisao fotografije sa TE.
Nisam ga zapitkivao zašto, jer svi smo imali gotovo isti razlog da to uradimo, ja sam izbrisao 180 fotografija pa sam nekako počeo ponovo da ulazim na TE.
Branko je čovek od karaktera ne verujem da će se opet vraćati.
Pozdraviću ga kad ga vidim onlajn na fejsu.
Pozdrav Klaudio i sve najbolje.


All times are GMT. The time now is 02:17 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.