The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To tedesse: format (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=921604)

jurek1951 05-08-2014 04:53 AM

To tedesse: format
 
Witam,
ta fotka ma 1100x600

tedesse 05-08-2014 06:07 AM

Witaj Jurku!
Widziałem że ma 1100x600 ale zamiast 600 można było dać 900 była by ta panorama jeszcze piękniejsza!
Ja ostatnio przeglądam wszystkie fotki klikając na niej prawym klawiszem i w zależności od przeglądarki np. w Chrome i otwórz grafikę w nowym oknie lub w Mozilli Firefox - po kliknięciu na obrazek - pokaż obrazek i wtedy widać pełnowymiarowy obraz.
Pozdrawiam


All times are GMT. The time now is 10:47 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.