The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To euk: salut (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=451228)

ncosmin 06-27-2007 02:29 PM

To euk: salut
 
In apropierea bisericutei de lemn exista vreo 4-5 arbori seculari de dimensiuni impresionante. Vazand acesti copaci mi-a fost destul de usor sa cred, chiar daca nu prea ma pricep la constructii de lemn.
In ceea ce priveste problema cu autorizatia, cred ca era mai simplu atunci. In acele timpuri conducatorii tarii erau crestini si nu atei, comunisti si tradatori ca acum.

Numai bine,

Cosmin


All times are GMT. The time now is 03:09 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.