To A-la-N: Auschwitz

  • Most people know what Auschwitz is - no need to explain the obvious. And I think that you make mistakes too. You should say "mainly Jews" - period. For they were such an overwhelming majority of the victims. But if you list other nationalities, you should not forget about the Poles - I think there were more Poles who died there than Gypsies.

    Większość ludzi wie co to Auschwitz - nie trzeba tego tłumaczyć. Po drugie, jeżeli juz mowa o pochodzeniu większości ofiar to wydaje mi się że powinieneś powiedzieć "głównie Żydzi" - kropka. A jeżeli juz wymieniasz inne narodowości to nie powinieneś zapominać o Polakach, myśle że zginęło ich tam więcej nich Cyganów.