To Mafo: refleksija

  • nema refleksija oti nema staklo,segleda NIZ kukata ...