Photos

Photographer's Note

Harabati Baba Tekkesi, Makedonya'nın kuzeybatısında bulunan Kalkandelen şehrinde yer alır. Şehrin bir kenarında konumlanan bu dinî külliyenin içinde birçok yapı, bahçe bulunur. Duvarlarla çevrili tekke külliyesinin büyük ve gösterişli bir giriş kapısı vardır. Kapısı üzerinde kule bulunur.
Tekke, 1538 yılında Sersem Ali Baba veya Server Ali Baba adlarıyla anılan Bektaşi babası tarafından kurulmuştur. 1799 yılında Kosova Valisi Recep Paşa'nın kuruculuğunda bir vakıf, tekkenin içinde oluşturulmuştur.
Tekkenin kurucusu olan Server Ali Baba, Kalkandelen'e gelmeden önce Bektaşilik'te “dedebabalık” makamını kuran ve 1520'de ilk dedebaba olarak Hacıbektaş'taki dergâhta bu posta oturan kişidir. Ayrıca, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk eşi olan Mahidevran Sultan'ın ağabeyi olması nedeniyle Osmanlı sarayı ile yakın ilişki içinde bulunmuş, Hacı Bektaş Dergâhına yerleşmeden önce devlet kademesinde mîr-i miran (beylerbeyi) rütbesine kadar yüksemiş bir devlet adamıdır. “Sersem” lakabını alışı ile ilgili rivayet şöyledir: Ali Baba gördüğü bir rüya üzerine devlet işlerini bırakıp Hacı Bektaş Veli dergâhında dinî hayata geçmek için padişahtan izin istemişti. Bu kararına şaşıran Sultan Süleyman “Sen sersem mi oldun? Vezîrlik bırakılır da orada Dervîşlik mi yapılır” deyince “Kabûlümdür Sultânım, varsın bana Sersem Alî desinler. Fakir müsaadenizi ricâ ederim”, diye cevap vermiş ve padişah da izin vermiştir.
(Wikipedia.com)
Tekke halen Bektaşi Türklerce ve Selefi Arnavutlarca ortak olarak kullanılmaktadır.

Harabat Baba Tekke, located in the northwest of Macedonia is located in the city of Kalkandelen (Tetovo). Located on the edge of the city that many in the religious structure of the complex, located in the garden. Walled lodge gates of the complex there is a large and showy. Door located on the tower.
Tekke, or Server 1538 in the Silly Ali Baba Ali Baba Bektashi referred to by name, was founded by his father. In 1799 in Kosovo Governor Recep Pasha, the founder of a foundation, was established in the lodge.
Ali Baba tekke founder Server, before coming to Tetovo in Bektashism "dedebabalık" authorities, and in 1520 founded the first convent in Hacıbektaş as Dedebaba this e-mail is the person sitting. In addition, Suleiman the Magnificent's first wife, Mahidevran Sultan's brother because the Ottoman palace in close association with found, Haci Bektas Dervish Lodge before settling in at state level Mir-i miran (seigneur) to the rank of uplift a statesman. "Dumb" rumors about his nickname used is as follows: Ali Baba left his dreams on the state affairs in the religious life of Haci Bektas Veli lodge had sought permission from the Sultan to move. This decision surprised by Sultan Suleyman "You're an idiot? Asceticism is done there will be a vizier "he accepted" I am the Sultan, Ali idiot let me get there. I would ask you to allow the poor ", replied the sultan, and also gave permission.
(Wikipedia.com)

jhm trouve(nt) cette note utile

Photo Information
Viewed: 1128
Points: 2
Discussions
Additional Photos by Alptekin Cevherli (acevherli) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 61 W: 3 N: 88] (522)
View More Pictures
explore TREKEARTH