Photos

Photographer's Note

Hram svetih apostola Petra i Pavla - Verski objekti Verski objekti Pravoslavne crkve Nova crkva Svetog Petra i Pavla Jagodina Srbija

Hram svetih apostola Petra i Pavla, medju meštanima poznatiji kao Nova crkva, nalazi se u samom centru Jagodine. Podignut je 29. juna po starom kalendaru 1889. godine. U to vreme građevina je sama po sebi delovala veličanstveno i spoljnim i unutrašnjim izgledom. Crkva je počela da služi iste godine, kada je i hram osvećen.
Hram svetih apostola Petra i Pavla pripada čistom srpsko vizantijskom stilu. Spoljašnjost crkve je pretrpela najvažnije izmene 1935. godine. Tom adaptacijom ona je obojena i njena fasada je trajala sve do 1958. godine, kada su malter i boja iznova promenjeni. Zvonik crkve je visok 35 metara i u njemu se nalaze kamene stepenice do pola, tj. do satnog mehanizma, gde nastaju uzane drvene stepenice do ispod samih zvona i do galerije koja se nalazi na vrhu. Na zvoniku se nalazi 5 zvona.
Crkvena porta je ograđena masivnom ogradom od betona i gvožđa u stilu krstova i mačeva. U crkvenoj porti nalazi se i crkvena kuća, koja služi za kancelarije Crkvene opštine i
Reflektori koji osvetljavaju hram svetih apostola Petra i Pavla jos više pojačavaju utisak lepote koji na posmatrača ostavlja ovaj hram.
Pri istoimenom Sabornom hramu u Jagodini krajem 1995. Godine osnovan je Hor Svetih apostola Petra i Pavla.

LARGE WERSION

Temple of the Holy Apostles Peter and Paul - Religious buildings Religious buildings of the Orthodox Church The new church of St. Peter and Paul Jagodina Serbia

Temple of the Holy Apostles Peter and Paul, among the locals known as the New Church, is located in the center of Jagodina. It was built on June 29 by the Julian calendar in 1889. At that time the building itself is a work magnificently, and external and internal appearance. The church began to serve in the same year, when the temple was consecrated.
Temple of the Holy Apostles Peter and Paul belongs pure Serbian Byzantine style. The exterior of the church has undergone major changes in 1935. Tom adaptation it is colored and its facade lasted until 1958, when the plaster and paint again changed. The bell tower is 35 meters high and in it are stone stairs to half, ie. by clockwork, which formed the narrow wooden stairs to beneath the bells and to the gallery, which is located at the top. The bell tower contains five bells.
The churchyard is surrounded by a massive fence of concrete and iron-style crosses and swords. In the churchyard there is a church house, which is used for offices and the church community
Spotlights that illuminate the temple of the Holy Apostles Peter and Paul further enhance the impression of beauty that the viewer leaves the temple.
In the Cathedral of the same name in Jagodina end of 1995 established the Choir of the Holy Apostles Peter and Paul.

Photo Information
Viewed: 1527
Points: 78
Discussions
Additional Photos by Sasha Dimitrijevic (kordinator) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 3975 W: 264 N: 1968] (8738)
View More Pictures
explore TREKEARTH