Photos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 7, Scene 8

This is a modern mural painted in the Cardo of Jerusalem depicting what it would have looked like about 2,000 years ago.

A cardo was a north–south-oriented street in Roman settlements. It was an integral component of city planning, was lined with shops and vendors, and served as a hub of economic life. The main cardo was called cardo maximus. Most Roman cities also had a Decumanus Maximus, which was an east-west street that served as a secondary main street. Because of geographic implications, some cities could have their decumanus as the main street and their cardo as the secondary. Nevertheless, in general the cardo maximus served as the primary road. The Forum was normally located at the intersection of the Decumanus and the Cardo. Cardo literally means "hinge" and is the axis of the city.

The Cardo of Jerusalem was built after Jerusalem’s destruction as a result of the revolt in AD 130. Hadrian built a Roman colony in its place, named it Colonia Aelia Capitolina and planned it with all the trappings of a Roman city. Although some of the Roman structures remain, the name of the city reverted back to Jerusalem.

Now, the artist that drew this mural played a little trick on the viewers. Can you spot it?

PS. The Cardo was very crowded and it was almost impossible to take an uninterrupted photo of the mural from a distance. So, I took two very close up photos, stitched them together and used Photoshop’s lens correction filter to try to correct the distortion. The workshop has a photo of this mural in context with many tourists.


Hmm... Kurnazca!
İsrail’e Önsözüm, Gün 7, Sahne 8

Bu, Yeriselam Kardosu’nda oranın yaklaşık 2,000 yıl önce nasıl olduğunu gösteren bir modern duvar resmidir.

Kardo Roma yerleşimlerinde, kuzey-güney doğrultusunda bir sokaktı. Sıra sıra dükkan ve satıcıları ile, şehir planlamasının ayrılmaz bir bileşeniydi ve ekonomik hayatın merkezi olarak görev yapardı. Ana kardoya Kardo Maximus denirdi. Çoğu Roma şehirlerinde ikincil bir ana cadde olarak görev yapan bir doğu-batı sokak olan Dekumanus Maximus da vardı. Coğrafi etkileri yüzünden, bazı şehirlerde ana cadde Dekumanus, ikincil sokak Kardo olabilirdi. Bununla birlikte, genel olarak Kardo Maximus birincil yol olarak görev yapardı. Forum normalde Dekumanus'un Kardo ile kesiştiği yerdeydi. Kardo kelimenin tam anlamıyla "menteşe" demektir ve şehrin eksenidir.

Yeriselam Kardosu MS 130 yılında isyan sonucunda Yeriselam’ın yıkılışından sonra inşa edilmiştir. Hadrian onun yerine Colonia Aelia Capitolina adında bir Roma kolonisi inşa etmiş ve bir Roma kentinin tüm donanımları ile planlanmıştır. Roma yapılarından bazılarının kalmasına rağmen, kentin adı Yeriselam’a geri döndü.

Şimdi, bu duvar resmini yapan sanatçı izleyiciler üzerinde küçük bir hile oynamış. Bunu saptayabilir misiniz?

PS. Kardo çok kalabalıktı ve bir mesafeden duvar resminin kesintisiz bir fotoğrafını çekmek neredeyse imkansızdı. Onun için, ben çok yakından iki fotoğraf aldım onları bitiştirdim ve bozukluğunu düzeltmeyi denemek için Photoshop'un objektif düzeltme filtresini kullanıldım. Atölyede, bu duvar resminin birçok turistle beraber bağlamında bir fotoğrafı var.

ikeharel, pajaran, Zengi001, abmdsudi, kordinator, swapankumarroy trouve(nt) cette note utile

Photo Information
Viewed: 2809
Points: 24
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7913 W: 302 N: 17126] (64963)
View More Pictures
explore TREKEARTH