Photos

Photographer's Note

Başka bir açıdan;
Sülümenli Blaundos Vadisi - Ulubey/UŞAK
Vadinin ortasında bulunan Kent, M.Ö. III yy da Büyük İskender'in Anadolu seferinden gelen Makedonyalılar tarafından kurulduğu ve Büyük İskenderin ölümünden sonra generallerinden Antiagos'un payına kaldığı bazı kaynaklardan anlaşılmaktadır.
Bir süre Bergama krallığına bağlanan Blaundos M.Ö.I - M.S.II yy' larda önemli kent haline gelmiştir. M.S. 5 yy' da Hırıstiyanlığın yayılması ile birlikte piskoposluk merkezi olan Sebaste kentine bağlanmıştır.
3 tarafı derin vadi ( Dünyanın en derin vadilerinden olduğu söyleniyor, yaklaşık 2.000 mt civarında ) olan kente giriş kuzey tarafından dar bir geçitle tek taraflı olarak yapılmaktadır.
Doğudaki vadi içerisinde tek ve aile tipi kaya mezarları, ayrıca yine doğu yamacında tiyatro kalıntısı yer almaktadır.
Kentin simgesi çiftte attır.
İleriki günlerde başka açılardan bazı fotolar da ilave edeceğim ilginizi çekeceğini umarak.
From different point;
Sülümenli Blaundos Valley - Ulubey/UŞAK
City in the midlle of Blundos Valley is constructed by Macedonians after Big İskender's Anatolian journey. After his dead, city allocated his general Antiagos, these are knowing some resources.
For a while, city belongs to King's of Bergama. Before Birth of Christ I- after BOC II city was very important. At BOC 5 with spreading Christians, city was belong to Sebaste which is center of Christians.
Tree side of the city has very deep valley ( one of the deep valley in the world app. 2.000 mts ). There is a only one narrow and one way entrence to the city at North side.
On the east part of valley, there are individual and family tombs. Also, there is theatre ruin at east part of valley.
City symbol is double horse.
In coming days, I'll put some others by different views if you interest.

PS : I did some arrengement;
Brightness -8 / Contrast + 12

Nobody trouve(nt) cette note utile

Photo Information
Viewed: 2092
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Emir Nedim DOVENCIOGLU (enedimd) Gold Star Critiquer/Silver Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 288 W: 18 N: 211] (1532)
View More Pictures
explore TREKEARTH