Photos

Photographer's Note

BİN TANRILI TOPRAKLAR_ALACAHÖYÜK_ÇORUM
(HATTİ, HURRİ, LUVİ, SÜMER, AKAD, ASUR VB.)
TÜRKİYE

"YAZILIKAYA TAPINAĞI"

Ayrı bir girişi bulunan Küçük Galeri'yi (B odası) girişin iki yanında bulunan aslan başlı, insan gövdeli kanatlı cinler korumaktadır.
B odasının batı duvarında sağa doğru sıralanan oniki tanrı, doğu duvarında ise Kılıç Tanrısı ile Tanrı Şarruma ve himayesindeki kral IV. Tuthalia yer almaktadır.
Bu kısımda iyi korunmuş kabartmalar dışında kayaya oyulmuş üç adet niş bulunmakta olup, bu nişlere bir takım hediyelerin veya Hitit kral ailesinin ölü küllerinin saklandığı kapların konulduğu düşünülmektedir.

"YAZILIKAYA TEMPLE"
The Small Gallery (room B) which has a separate entrance is protected by winged, lion headed and human bodied genie placed on both sides of the entrance.
There are twelve gods proceeding towards the right on the west wall of room B and the God of Sword and King Tuthalia IV who is under the protection of God Sharruma on the east wall. Besides the well preserved reliefs, this section has three niches carved into the rock which are assumed to be used for some gifts or the ashes of the Hittite royal family,
and the addition of the spaces built ad the front Yazılıkaya has sorvived to our times as a Hittite Shrine.

Nobody trouve(nt) cette note utile

Photo Information
Viewed: 1173
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Yasar TIPIRDAMAZ (ytipirdamaz) Silver Note Writer [C: 1 W: 0 N: 13] (95)
View More Pictures
explore TREKEARTH