Photos

Photographer's Note

Uzunkopru, on Ergene River in Edirne, is known by its unique specialities as it the only bridge on which connects Anatolia and Balkans and the longest stone bridge in the world. Its old name is Ergene Bridge(Cisr-i Ergene). The bridge gave its name to the town of Edirne, Uzunkopru.

Muslihiddin, which was the head architect of the term, had been made to build Uzunkopru between the years 1426 and 1443 by Ottoman Emperor 2nd Murat. In the building of the bridge, the head architect Muslihiddin and architect Mehmet had collaborated together.


The bridge, which has 174 archs, is 1329 meters long and 6.80 meters width. Some of the archs are pointed and some of them are round. The width and the length of the bidge can change from place to place. On some of its foots there are props and on some of them, there are bolconies. Between the foots there are elephant, lion and bird figures takes attention.

The bridge was made to pass Ergene River which was a natural barrier for the conquests towards the Balkans for the Otoman Empire. The stone bridge, which was made because of the old bridges made of wood were collapsed because of the river, obtained Turkish incursions also during the winter. When the Uzunkopru had settled up, there also a mosque and one alms house had built up and also one city had settled up called Ergene (now, Uzunkopru).

The bridge had been restorated in 1963. The Edirne – Izmir state road is still passing through Uzunkopru.

Edirne’de, Ergene Nehri üzerinde, Anadolu ile Balkanları birbirine bağlayan tek köprü ve dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğini taşıyan tarihi köprüdür. Eski adı Ergene Köprüsü(Cisr-i Ergene)’dür. Köprü, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine ismini vermiştir.

Uzunköprü, 1426 - 1443 yılında Osmanlı Padişahı II. Murat tarafından, dönemin başmimarı Müslihiddin'e yaptırıldı. Köprünün yapımında başmimar Usta Muslihinddin ile Mimar Mehmet birlikte çalıştı.

1.392 metre uzunluğunda, 6.80 metre genişliğindeki köprünün 174 kemeri vardır. Kemerlerinin bazıları sivri, bazıları yuvarlaktır. Köprünün yüksekliği ve genişliği yer yer değişir. Bazı ayaklarında selyaranlar, üstünde balkonlar vardır. Taş ayaklar arasında fil, aslan, kuş figürleri dikkat çeker.

Köprü, Osmanlı'nın Balkanlar'a yapacağı fetihlerde doğal bir engel olarak karşılarına çıkan Ergene Nehri’ni aşmak için kurulmuştu. Daha önce yapılan tahta köprülerin nehrin suları ile yıkılması üzerine yapılan taş köprü, Türk ordusunun akınlarını kışın da sürdürebilmesini sağladı. Uzun Köprü inşa edildiğinde köprünün başına cami ile imaret yapılmış ve Ergene Şehri adıyla bir ilçe inşa edilmiştir.(Şimdiki Uzunköprü ilçesi)

Köprü, en son 1963’te onarıldı. Tarihi köprü üzerinden halen Edirne-İzmir Devlet karayolu geçmektedir.

Photo Information
Viewed: 5355
Points: 34
Discussions
  • None
Additional Photos by Seref Halicioglu (WepWaWet) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 355 W: 5 N: 629] (3798)
View More Pictures
explore TREKEARTH